Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – bł. Paulina Jaricot – zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.
Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla bł. Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec.
Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:
– codzienną modlitwę,
– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism („Misje Dzisiaj”, „Różaniec”),
– wspieranie powołań kapłańskich,
– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie). /za: missio.org.pl/

Żywy Różaniec naszej archidiecezji wspiera śląskich misjonarzy oraz - wraz z całym Żywym Różańcem w Polsce - jedno wskazane przez Ojca św. dzieło misyjne w świecie. Ofiary na ten cel – w wysokości 1 zł miesięcznie - przekazujemy na konto podane poniżej:


Archidiecezja Katowicka

10 1560 1111 2107 0236 6515 0010
Tytuł przelewu: Żywy Różaniec dla Misji



Połowa przekazanych ofiar wspiera w danym roku jednego z naszych misjonarzy. Aktualnie, od października 2022 do października 2023 naszym darem jest pomoc dla dziewcząt w Zambii, Masansa w Zambii, pani Katarzyna Tomaszewska.

Nad realizacją projektu ogólnopolskiego czuwa ks. dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDRW i PDPA, zaś nad wsparciem misyjnym w diecezji – ks. dr Grzegorz Wita.

Zobacz:

missio.org.pl/zywy-rozaniec-dla-misji/
www.misje.archidiecezjakatowicka.pl

Najnowsze

Kościół stacyjny w Parafii NMP...

W sobotę 15 czerwca w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w...

Kościół stacyjny w Mysłowicach Wesołej...

W sobotę 8 czerwca w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Mysłowicach Wesołej...

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Rożanca...

W dniach 31 maja – 1 czerwca br. do jasnogórskiego sanktuarium jak...